ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEJ KANCELARII

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią pracująca według europejskich standardów obsługi, która stawia sobie za cel sprostanie oczekiwaniom naszych Klientów. Doradzamy i przede wszystkim staramy się skutecznie rozwiązywać problemy prawne, co czyni nas idealnym partnerem dla każdego poszukującego nowoczesnej obsługi prawnej. Priorytetem, który kieruje naszym działaniem, głównie w ramach obsługi klientów indywidualnych, jest zapewnienie profesjonalnej porady w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i karnego z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych oraz etycznych. Towarzyszymy i doradzamy naszym Klientom, we wszelkich stadiach postępowania. Za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych dążymy zawsze do najbardziej satysfakcjonującego dla naszego Klienta rozwiązania. Kancelaria zachowuje całkowitą poufność we wszelkich sprawach związanych i wynikających ze świadczonej pomocy prawnej.

01. Stała Obsługa Prawna

Oferujemy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i indywidualnych. Stanowimy młody i dynamiczny zespół, który radzi sobie nawet z najtrudniejszymi problemami. Wybierając naszą kancelarię decydujesz się na jakość oraz profesjonalizm. Nasza kancelaria pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązania dla Ciebie w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Stała obsługa prawna oznacza u nas profesjonalizm i łatwy kontakt. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich obszarach życia gospodarczego klienta. Zaangażowanie prawnika lub kancelarii adwokackiej pozwala niejednokrotnie uniknąć potencjalnych problemów prawnych, tudzież ograniczyć skutki tych problemów, którym nie udało się zapobiec.


02. Sporządzanie Pism Procesowych

Dobrze sporządzone pisma procesowe znacznie zwiększają szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Nasi doświadczeni prawnicy przygotują pismo procesowe odpowiednie dla Państwa sprawy. Sporządzimy pozew o rozwód, pozew o zapłatę, wniosek o nabycie spadku i wiele innych pism. Wspieramy naszych Klientów przy sporządzaniu pism niezbędnych w postępowaniu administracyjnym. Pomagamy podejmować najważniejsze decyzje życiowe i biznesowe. Pomagamy w zbudowaniu przejrzystej, skutecznej i zgodnej z etyką zawodu strategii postępowania w każdej sprawie.

03. Reprezentacja Przed Sądami i Organami Administracji Publicznej

Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie sprawy, m.in. w postępowaniu przygotowawczym, przed Sądem I oraz II instancji, w postępowaniu kasacyjnym oraz wykonawczym. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają bogatą praktykę w zakresie zastępstwa Klientów przed organami administracji państwowej w pełnym zakresie spraw administracyjnych (np. sprawy z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i inne). Chronimy interes Klienta w toku postępowania administracyjnego (wnosimy środki odwoławcze i skargi do sądów administracyjnych oraz czuwamy nad prawidłowym i terminowym przebiegiem postępowania). Oferujemy także doradztwo prawne w zakresie przepisów prawa administracyjnego materialnego.

Prawo Cywilne

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO (WŁASNOŚĆ),
 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA ZOBOWIĄZAŃ (UMOWY CYWILNE),
 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO (DZIEDZICZENIE, TESTAMENTY),
 • ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI (SPORY SĄDOWE),
 • SPORZĄDZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH,
 • SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH,
 • SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH,
 • PORADY PRAWNE.

01

Prawo Karne

 • OBRONA PRZED SĄDAMI REJONOWYMI I OKRĘGOWYMI,
 • UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM I SĄDOWYM,
 • UDZIAŁ W CHARAKTERZE OBROŃCY PODEJRZANEGO I/LUB OSKARŻONEGO,
 • UDZIAŁ W CHARAKTERZE OBROŃCY W POSTĘPOWANIU WYKONWACZYM,
 • SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH, WNIOSKÓW, APELACJI I KASACJI,
 • PORADY PRAWNE.
 • UDZIAŁ W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM,
 • UDZIAŁ W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA SUBSYDIARNEGO I POSIŁKOWEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM,

02

Prawo Rodzinne

 • SPRAWY ALIMENTACYJNE,
 • SPRAWY O ROZWÓD,
 • PODZIAŁ MAJĄTKU,
 • SEPARACJA,
 • UBEZWŁASNOWOLNIENIE,
 • ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI,
 • SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH,
 • SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH.

03

Dbamy o naszą markę, a zaufanie naszych klientów zobowiązuje nas do troski o najwyższy standard świadczonych usług. Jakość przedkładamy nad ilość.

Z dumą podkreślamy naszą skuteczność, wysoki poziom merytoryczny oraz nieszablonowe podejście do powierzanych spraw.

Pełen profesjonalizm doradztwa łączymy z zupełnie nową jakością świadczenia usług prawnych. Troszczymy się o relacje z Klientem, gwarantujemy przejrzyste warunki współpracy, zapewniamy przyjazną atmosferę. U nas Klient jest partnerem, nie petentem.
Wspieramy Klientów korporacyjnych. Stoimy na straży praw Klientów indywidualnych.

 

Naszą misją jest zaspokajanie oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie kompletnych rozwiązań prawnych. Rozumiemy potrzeby zarówno firm, jak i konsumentów. Znając realia współczesnego rynku, pomagamy wykorzystywać jego szanse i unikać niebezpieczeństw.

Wiemy, jak wiele zależy od jakości świadczonych przez nas usług. Czujemy ciężar tej odpowiedzialności, jednak ufamy naszej wiedzy i doświadczeniu. Chętnie podejmujemy wyzwania i odważnie stoimy u boku naszych Klientów.

 
Adres: ul. Anny 1/I,                     tel: (77) 481 43 18   
47-200 Kędzierzyn - Koźle           kom: 697 086 183